Romulus -Webbplatsen om Rom och dess sevärdheter
Azorerna - SökAzorerna - RSS feedAzorerna-Kontakt
Om AzorernaAzorerna - NyheterAzorerna - Fotogalleri - BilderAzorerna - GästbokAzorerna - Länkar

Växter och Djur på Azorerna

Azorerna - Växter

Azorernas växter

Det varma och fuktiga klimatet och den bördiga marken som vulkanerna bidragit med gör att växtlivet trivs.

Även om växterna frodas och växer så det knakar är det ganska få arter, ca: 850 st.
Det är inget unik för Azorerna utan det är likadant på flesta havsöar, helt enkelt för att det är svårare för frön att hitta dit.

 

Azorerna delar växtregion med Madeira, Kanarieöarna och Kap Verdeöarna och delar mycket av växtlivet med dessa. 56 av Azorernas växtarter är endemiska arter vilket innebär att de är unika för Azorerna och inte växer fritt någon annanstans. Förutom de ca: 850 växtarterna finns det på Azorerna även ungefär 400 olika mossor och lavar.

Azorerna - HortensiaHortensian är kanske den blomma man förknippar mest med Azorerna och det med rätta. De växer i stora mängder på många ställen på Azorerna. Har du tur är du där när de blommar som mest.

Några av Azorernas växter:

- Myrica Faya är en grön buske som kan bli tre meter hög och som växer både vid kusten men också i lavaområdena inåt landet.

- Festuca petraea är en spretig endemisk grässort .

- Pittosporum undulatum är en australisk växt som planterades in för att skydda apelsinodlingarna. Den har små vita klockformade blommor och får små apelsinliknande frukter på hösten. Växten har spritt sig och växer nu vilt på Azorerna men håller sig under 500 meters nivån.

- Laurus azorica är en endemiska art som växer över 500 meters nivån. Det är ett träd, en lager med läderartade blad som är grönt året om.

- Junioerus brevifolia är ett barrträd med som också är endemiskt.

Inplantering av prydnadsväxter har lett till att några arter spridit sig snabbt och nu börjar ett par arter hota den inhemska växtligheten.

Parker och trädgårdar

Azorerna - Parker och trädgårdarPå Azorerna älskar man trädgårdsskötsel och det finns flera vackra parker där man kan se Azorernas olika arter. I parken vid Terra Nostra satsar man på att bli den park med flest arter som inte finns någon annanstans (inte bara från Azorerna). Det vara engelsmännen som i mitten av 1800-talet började införa trädgårdsodlingen på Azorerna. Det är inte parkerna som är det största beviset på att man älskar trädgårdsskötsel på Azorerna. Det är alla rastplatser. Reser du runt Azorernas kust kommer du att upptäcka att det titt som tätt dyker upp rastplatser där du kan parkera. I anslutning till varje finns välskötta trädgårdsplanteringar, den ena vackrare än den andra. Vi pratar inte om några enkla rabatter utan mer om parkliknande trädgårdar. De flesta av dem bjuder samtidigt på en underbar utsikt längs kusten och ut över havet.

Tyvärr finns det så många fina rastplatser att man inte hinner se dem alla.


Azorernas djurliv

När du besöker Azorerna kommer du att upptäcka att de många korna som betar på det mest omöjliga ställen är det mest dominerande däggdjuret på Azorerna. Kaniner och råttor är annars de enda "större" vilda däggdjuren på Azorerna.

 

Fågellivet

Azorerna - Djurliv, fåglarNär det gäller fågellivet är domherrar och vråkar de mest kända fåglarna. Tyvärr har båda arterna jagats hårt eftersom de åt upp fröna när man sådde. Det var ingen som tänkte på att de även höll larver och skadeinsekter i schack. I dag är domherren sällsynt men vråken har klarat sig bättre, bl.a. genom att de lärt sig fånga fisk (kaniner, möss och råttor är deras naturliga bytesdjur).


Azorerna är en mellanlandningsplats för många flyttfåglar och det lär finnas ca: 35 arter.
Du kan få se både kanariefåglar och sjöfåglar. Azorerna har inge endemiska fågelarter däremot har många arter utvecklats och förändrats så de har fått andra färger och former.

Azorerna - Fågeliv

 

 

Azorerna

Azorerna - Delfiner